Možnosti spolupráce

Naším zámerom je príjemný a autentický zážitok pre účastníkov podujatí, na ktorých organizácii sa spolu podieľame. Dôvodom našej činnosti je snaha priniesť zdravotníkom po všetkých stránkach kvalitné odborné podujatie s naším typickým rukopisom.


Motiváciou je dobre odvedená práca a spokojnosť účastníkov podujatí ako aj našich partnerov, medzi ktorých patria odborné spoločnosti, farmaceutické a ďalšie spoločnosti, ktoré prinášajú informácie, produkty alebo projekty prínosné pre zdravotnícke činnosti.

Organizujeme zdravotnícke kongresy, konferencie, semináre a panelové diskusie.

Vyberáme vhodné miesto, staráme sa o logistiku, kvalitné občerstvenie, zaujímavý sprievodný program. S nami máte istotu, že sa o podujatí dozvie čo najväčšie množstvo cieľovej odbornej verejnosti. Zabezpečíme propagáciu, akreditáciu podujatia v rámci CME ako aj komunikáciu s pozvanými lektormi z domova a zahraničia. Tlačené materiály z podujatí – abstrakty, reprinty, prípadne záznamy uložené v archíve na www.meditrend.sk sú vhodnou podporou daného podujatia.


Online produkcia

Pripravujeme live webináre v našom nahrávacom štúdiu. Radi by sme do sledovania zapojili čo najviac zdravotníckych pracovníkov a preto na webinároch neustále niečo vylepšujeme.

Vytvárame online školenia formou vzdelávacích prednášok v rámci rôznych špecializácií. Videá určené pre lekárov a sestry sú uverejňované na našej edukačnej stránke Meditrend. K vybraným prednáškam zabezpečíme prípravu akreditovaného autodidaktického testu.


Pripravujeme pre Vás E-ponuky

Na našom webe pripravujeme aj zónu pre klientov, kde si budete môcť vybrať a objednať niektorú z našich služieb aj takýmto moderným spôsobom. Objednávanie služieb a dohodnutie spolupráce bude takto oveľa komfortnejšie, prehľadnejšie, rýchlejšie a všetko nájdete na jednom mieste.

Usilovne pracujeme na tom, aby sme tento systém pre Vás spustili čo najskôr.
Dôverujú nám