O nás

  • /
  • O nás

Vzdelávanie je najlepší spôsob, ktorým môžeme zmeniť svet. 

Ikona znázorňujúca úvodzdovky

Vzdelávanie je najlepší spôsob, ktorým môžeme zmeniť svet, povedal Nelson Mandela. Ak si predstavíte jednu profesiu, v ktorej má kontinuálne vzdelávanie nesmiernu dôležitosť z hľadiska prinášania benefitov pre najširšiu verejnosť, tak je to určite zdravotnícke povolanie. 

Spoločnosť FARMI - PROFI sa zaoberá komplexnou organizáciou vzdelávacích podujatí v medicíne a farmácii už od roku 2006. Odvtedy sa mnoho vecí zmenilo, čo však pretrváva, je náša ambícia naďalej prinášať kvalitu, profesionalitu a srdce do každého projektu, na ktorom sa podieľame. S našimi partnermi diskutujeme, kým nájdeme zhodu, vďaka čomu môže vzniknúť kvalitné a výnimočné podujatie. Máme úctu k prírode a podporujeme udržateľný rozvoj, čo sa snažíme v rôznej miere už niekoľko rokov prenášať aj do podujatí, ktoré organizujeme. Nie je to len o separovaní odpadu a využívaní recyklovaných materiálov. Veľký zmysel vidíme tiež v elektronickom vzdelávaní ako dostupnej forme získavania vedomostí, ktorá zároveň výrazne redukuje uhlíkovú stopu. 


Máme cit pre detail a záleží nám na dobrej atmosfére. Dosiahnuť sa nám ju darí napríklad aj rôznymi novinkami, ktoré zavádzame, či pri odbornom programe alebo aj napríklad niečom takom prozaickom ako je občerstvenie. Ak je to možné, dbáme o to, aby bolo zdravé a z lokálnych zdrojov. Nuž a potrpíme si na výbornú kávu, samozrejme od šikovných slovenských pražiarov. S trochou nadsázky to dokonale vystihuje citát “Kvalita prednášky často závisí od kvality kávy”, ktorý sa prisudzuje komu inému ako slávnemu rakúskemu neurológovi a psychiatrovi, Viktorovi Franklovi.

Prečo FARMI-PROFI ?

Od roku 2006 s Vami na jednej lodi v snahe rozvíjať celoživotné postgraduálne vzdelávanie.

111

úspešných konferencií

Priestor na zdieľanie, obohacovanie, prezentovanie a vstrebávanie dôležitých medicínskych informácií

4500+

úspešných seminárov

Regionálne stretnutia uskutočňované v rozličných mestách SR

160 000+

účastníkov podujatí

Hojná účasť na našich podujatiach, pozitívna spätná väzba.

225

AD testov

Preverenie nadobudnutých znalostí, získanie kreditov

Partner v raste a napredovaní každého zdravotníckeho pracovníka

Okrem komplexnej organizácie poskytujeme spoluprácu aj na parciálnej úrovni. Kontinuálne vzdelávanie v medicíne a farmácii je dominujúcou náplňou činnosti spoločnosti. FARMI-PROFI spolupracuje s odbornými spoločnosťami a farmaceutickými spoločnosťami poskytujúcimi edukačný grant. Odborné sympóziá, semináre, tlačové konferencie, celodenné ako aj viacdenné medzinárodné kongresy a konferencie organizované spoločnosťou FARMI-PROFI sú charakterizované komplexným prístupom a neustálym zdokonaľovaním poskytovaných služieb.

Ilustrácia znázorňujúca skupinu ľudí

Dôverujú nám